Verlenging zomerseizoen en wintertennis 2020/2021

Door het covid-19 virus is het tennisseizoen 2020 later van start gegaan. Om de leden tegemoet te komen hebben wij besloten om dit jaar het zomerseizoen te verlengen tot en met 15 november, uiteraard wordt de eindtombola ook verplaatst naar zondag 15 november.

Dit betekent dat zolang de bespeelbaarheid van de gravel banen goed is, hier tot en met 15 november gebruik van gemaakt kan worden.

Wel start op 19 oktober 2020 het winterseizoen 2020/2021 voor TV Tulp-seniorleden op de vier kunstgrasbanen en loopt door t/m 3 april 2021.

Je mag na 18 oktober alleen van de kunstgrasbanen gebruik maken indien je je tijdig hebt aangemeld als winterlid en de wintercontributie (€ 37,50) betaald hebt. Voor € 10,00 (borg) kun je een sleutel in bruikleen krijgen waarmee je in de winter het park kunt betreden en de verlichting aan en uit kunt doen.

Je hebt als winterlid de mogelijkheid om 's avonds doordeweeks met 4 personen en op alle andere tijden met minimaal 2 personen één uur per week een baan vast te leggen.

Was je in 2019/2020 ook winterlid, dan heb je voorrang om dezelfde dag en tijdstip af te blokken, je moet je wel opnieuw inschrijven. Wil je liever een andere dag of tijdstip kun je dit aangeven, bij het maken van de indeling wordt hier zoveel als mogelijk rekening mee gehouden.

Het formulier met het verzoek tot afblokken van een bepaald uur kan via deze link. (KLIK HIER)

Trainingsuren hoeven niet afgeblokt te worden. Je hebt dus de mogelijkheid om, naast het eventueel volgen van tennisles, een uur af te laten blokken om vrij te spelen. Je moet winterlid zijn om tennisles te kunnen volgen. Daarnaast mag je op de overgebleven, niet-geblokte uren natuurlijk gewoon vrij tennissen.

Let op: Het aanmelden voor de tennislessen dien je apart te regelen.

Wanneer word je winterlid?

* je bent senior lid en wilt vanaf 19 oktober gebruik maken van de kunstgrasbanen

en/of

* je hebt tennisles op de kunstgrasbanen.

en/of

* je doet mee aan de RWBC (Regio Winter Buiten Competitie).

Bij de indeling van de banen wordt rekening gehouden met het volgende:

De kunstgrasbanen worden gereserveerd voor:

- de tennistrainer voor het geven van de tennislessen

- de RBWC op diverse zaterdagen en zondagen.

- de KNLTB competitie 2020 in oktober/november.

Let op! Een baan wordt alleen toegewezen indien voor alle spelers van de groep betaald is.

Het streven is het baanschema uiterlijk 11 oktober 2020 op de website te publiceren.

Wintercontributie:

I.v.m. de planning moet de contributie à € 37,50 (en evt. sleutelborg € 10,00) uiterlijk vrijdag 25 september 2020 zijn bijgeschreven op rekening NL12 RABO 0160 4909 95 t.n.v. TV Tulp onder vermelding van: wintertennis en de namen van de leden waarvoor betaald wordt.

Aanmelding:

Dit kan i.v.m. de planning t/m vrijdag 25 september 2020 via het insschrijfformulier (KLIK HIER). Meld je een complete groep aan, dan hoeven de andere leden zich niet apart aan te melden. Je ontvangt een e-mailbevestiging van je aanmelding.

Openstelling kantine:

Gedurende het winterseizoen is de kantine in beginsel gesloten. Wij willen inventariseren of het bij voldoende belangstelling mogelijk is om de kantine op gezette tijden te openen. Hierbij zal er geen kantinedienst aanwezig zijn, waardoor de verantwoording bij jezelf ligt. Bij belangstelling verzoek om een mail te sturen naar wintertennis@tvtulp.nl waarna wij gaan kijken of en zo ja hoe wij dit kunnen organiseren.

Bespeelbaarheid van de banen:

De groundsman bepaalt aan de hand van de baan- en weersomstandigheden of er wel of niet gespeeld mag worden. Indien er niet gespeeld kan worden zal dit via een melding op de website van TV Tulp en eventueel een bord op het hek worden aangegeven

Bestuur TV Tulp

wintertennis@tvtulp.nl

 

Nieuws Overzicht