Over de club

7 januari 1988
Het oprichtingsbestuur, bestaande uit Arjan de Waard, Piet Kramer, Jos Hoes en Fons Schmidt heeft haar eerste vergadering. TULP was de naam van een familietennisbaantje van de familie Kramer en die naam werd al gauw overgenomen. Tennis Uit Louter Plezier. Dit was ook de intentie van de oprichters. In mei 1989 wordt Marleen de Bruijne aan dit gezelschap toegevoegd.

Juni 1989
Akte van Oprichting van de Vereniging wordt getekend bij notaris Boon.

14 juni 1989 wordt de bouwovereenkomst met de gemeente getekend. Wethouder Swager steekt de eerste "spade" in de grond d.m.v. een dragline. De gravelbanen worden aangelegd.

3 oktober 1989
Eerste bijeenkomst van het bestuur en aangemelde leden in de kantine van Kramer Zuurkool. De commissies worden samengesteld. Zo ook worden Baan- en Huishoudelijk Reglement vastgesteld.

Maart 1990
Aannemer Cees Entius start met de bouw van een fraai clubhuis m.m.v. heel veel vrijwilligers. Werkelijk uniek.

1 april 1990
Feestelijke opening van ons park door een reuze paashaas. Deze overhandigt voorzitter Arjan de Waard een racket waarmee hij de eerste bal slaat. Er zijn 278 leden. Het clubhuis is een oude bouwkeet, onze eerste trainer heet Frank van Dijk en de eerste groundsman Piet Kalverdijk.

30 juni 1990
Officiële opening van het clubhuis door wethouder B. Kockx d.m.v. de onthulling van de smeedijzeren tulp aan de zijkant van het gebouw.

Seizoen 1991
Eerste deelname aan de KNLTB-competitie.
Het eerste "Open Tulp Toernooi" gaat in week 25 van start met 248 deelnemers.

Seizoen 1994
Eerste lustrum wordt gevierd met een rally en een koud buffet. Alle leden zijn zeer enthousiast over de sfeer bij TULP. Daardoor komen er al snel meer leden. Gevolg......

5 april 1995
Wethouder P. Burkels opent de banen 5 en 6 door op de nieuwe banen een balletje met ons jongste lid Melissa Perotti te slaan. Tevens is er een oefenkooi gebouwd door weer heel veel vrijwilligers.

Juni 1996
Eerste lustrum van het Open Tulp Toernooi. Er wordt een feestelijk tintje aan gegeven door een demonstratie rolstoeltennis door Koos Alberts en Aad Dikkeschey.

29 maart 1998
Feestelijke opening van de verbouwde kantine door burgemeester J. Bulte. De kantine is uitgebreid met de "serre".

25 september 1999
Het 10-jarig bestaan van TULP wordt gevierd in zaal Concordia met cabaret van het "Westfries Plat". Het is een fantastisch feest waarop tevens officieus afscheid wordt genomen van voorzitter Arjan de Waard door het aanbieden van een reusachtige tulp voorstellend de klok, die nu nog steeds op het terras staat te pronken. De jeugd viert dit met clowns en disco, waarna op ons eigen terrein in tenten wordt overnacht.

November 1999
Officieel afscheid van Arjan de Waard als voorzitter tijdens de jaarvergadering. Als nieuwe voorzitter wordt Rob Bartman gekozen. Het bestuur bestaat op dat moment uit: Voorzitter: Rob Bartman, sekretaris: Marleen de Bruijne, penningmeester: Jan v.d. Woude en de leden: Joke Dölle, Jan Willem Parigger en Arthur de Groot.

Juni 2001
Tweede lustrum van het Open Tulp Toernooi met een komische tennisdemonstratie op de finaledag.

28 juli 2003
Start van het eerste "Open Tulpje", ons open jeugdtoernooi dat ieder jaar in week 27 plaatsvindt. Het werd onmiddellijk een groot succes.

April 2004
Verbouwing van de kleedruimten, de toiletten, de ruimte voor de trainer en het opslagmagazijn wordt afgerond. Met weer enorm veel inzet en doorzettingsvermogen van vele vrijwilligers heeft TULP dit alles tot stand kunnen brengen. Zonder mensen tekort te doen kunnen in dit verband twee namen niet onvermeld blijven, te weten: Jan v.d. Woude en Jan Willem Parigger.

10 oktober 2004
Feestelijke opening van de twee nieuwe kunststofbanen door de van het bestuur afscheid nemende Jan Willem Parigger middels het ontsteken van een feestkanon. Ook is in dit project de verlichting op alle banen vervangen door de firma Scheerman. Tegelijkertijd wordt het derde lustrum van TULP op onze eigen wijze gevierd in ons prachtige clubhuis.

Seizoen 2006
Aanleg houten terras, aanschaf koelcel, beamer, etc.

Seizoen 2007
Het ledental is op dit moment 640, waarvan 160 jeugd- en 480 seniorleden.

Seizoen 2008
Na 10 jaar voorzitter te zijn geweest, geeft Rob Bartman de hamer aan Arthur de Groot.

Seizoen 2010
Het park wordt uitgebreid met 2 kunstgrasbanen. Tevens worden alle gravelbanen gerenoveerd. Voor de jeugd wordt een minibaan aangelegd en bij de kantine wordt een vaste luifel geplaatst. Op 6 juni wordt het park feestelijk geopend door burgemeester H. Cornelisse.

De vereniging heeft haar banen op sportcomplex "St. Maarten" aan de Oeverzegge te Oudkarspel. Om u als lid op te geven kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier door hier te klikken.

Zoals u ziet blijft een club als TULP constant in ontwikkeling en zich aanpassen aan nieuwe tijden en daarbij behorende omstandigheden. Om dit alles te kunnen bolwerken en om de club draaiende te houden is de inzet van vele vrijwilligers noodzakelijk. TULP prijst zich daarom gelukkig dat er zoveel leden zijn die het hart voor de club op de goede plaats hebben. Dit was niet alleen in het verleden het geval maar ook nu zijn de vrijwilligers nog steeds de basis van onze bloeiende TULP. Wij zijn daar trots op en weten zeker, dat we ook in de komende jaren op deze instelling van onze leden verder kunnen bouwen.